Megyei Prima Díj
Veszprém megye
  
Arany támogatóink
  


 
 
 
Év Vállalkozója Díj jelölés/leírás
Felhívás a VOSZ 2020. évi Év Vállalkozója Díj és a Vármegyei Év Vállalkozója Díj pályázati részvételre
 
 
 
Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj
elnyerésére, a 2024. évben

Beküldési határidő: Partner szervezetek* és egyéni pályázók számára: 2024. május 15. VOSZ szervezetek számára: 2024. június 30.

Alapszabályunk és az Elnökség határozata szerint 2024. december 6.-án (pénteken) - a Magyar Vállalkozók Napján immár huszonnegyedik alkalommal kerül sor az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely ezúttal is a Művészetek Palotájában (Müpa) kerül megrendezésre.

Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Vármegyei és Regionális Év Vállalkozója díjak pályázatai.

Az Év Vállalkozója és Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára. A területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek.

I.
Év Vállalkozója díj
és általános jelölési szabályok
Az országos előterjesztések keretei és szabályai:

Vármegyénként összesen 1 fő, VOSZ-BPMRSZ esetén 2 fő jelölhető Év Vállalkozója díjra.

Javasolt olyan vállalkozást jelölni Év Vállalkozója Díjra, amely a korábbi években már megkapta a Vármegyei Év Vállalkozója díjat.

* Partner szervezetek: a VOSZ-hoz társult, jelölésre felkért országos szervezet, vagy a VOSZ vármegyei/regionális szervezettel együttműködő vármegyei partner szervezet kizárólag a jelölt székhelyének/telephelyének megfelelő Vármegyei/Regionális Év Vállalkozója Díjra adhat jelölést! Ezt a jelölést az adott vármegye/régió fogadja be.

A VOSZ Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma részéről összesen 3 fő jelölhető Év Vállalkozója díjra.

VOSZ tagozatonként összesen 3 fő jelölhető: 2 fő Vármegyei/Regionális Év Vállalkozója díjra, amelynél a jelölést az adott megye fogadja be. További, legfeljebb 1 főt közvetlenül országos Év Vállalkozója, vagy Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra jelölhet a tagozat. A VOSZ szekciók a tagozati elnök felé tehetnek jelölési javaslatot.

Egyéni pályázó kizárólag a Vármegyei/Regionális Év Vállalkozója díjra nyújthat be pályázatot, a vállalkozása székhelye szerinti vármegyei/regionális VOSZ szervezethez.

Év Vállalkozója megosztott díjra nincs lehetőség.
 
 
A jelölésnél a VOSZ tag vállalkozás vezetője, tulajdonosa, management tagja terjeszthető fel a kitüntető díjra.
A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 10.2. pontjában leírt előírásoknak meg kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett természetes személy és az általa képviselt vállalkozás (szervezet) a VOSZ céljait elfogadja és támogassa. Az országos Év Vállalkozója Díj elnyerésének feltétele, hogy a díjazott személy vállalkozása a VOSZ tagja legyen (ettől csak az Ügyvezető Elnökség egyedi döntése alapján, különlegesen indokolt esetben lehet eltérni). Amennyiben a jelölt a jelölésről való tudomásszerzést követően kéri a jelölti listáról való törlését és a jelölés céljából kezelt személyes adatai törlését, úgy a VOSZ haladéktalanul törli a jelöltet és az e célból megadott személyes adatait a nyilvántartásából. A VOSZ egyebekben a jelölt megadott adatait az Év Vállalkozója díjak átadásáig kezeli.
Pályázat benyújtására maga az érintett vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult.
A pályázati felhívás megjelenik a szövetség honlapján, valamint a VOSZ Hírlevélben. 2024. évtől az országos és vármegyei jelölések beadhatók online a vosz.hu oldalon keresztül.
Csak olyan jelölések (pályázatok) fogadhatók be, amelyek teljesítik a formai és tartalmi követelményeket, így különösen
a)
a jelölési határidő betartásra került (hiánypótlással együtt értendő)
b)
teljes körűen kitöltött jelölőlap
c)
a jelölésre vonatkozó jelölési feltételek fennállnak (a jelölő jogosult az adott díjra jelölni, jelöltté válás feltételei az adott díj vonatkozásában fennállnak stb.)
d)
rövid (2-3 mondatos) indoklás
e)
A jelölt részletesebb (10-12 mondatos) bemutatása kötelező
i)
országos díjra (Év Vállalkozója és országos Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj) történő jelölés, vagy
ii)
nem az adott VOSZ szervezet saját jelölése (pl. ha a VOSZ vármegyei szervezet egy VOSZ partner szervezettől, vagy VOSZ tagozattól, vagy egyéni pályázótól kapja a jelölést)
esetén
f)
a jelölt vállalkozással kapcsolatban nincs folyamatban lévő, tisztázatlan negatív céginformáció
A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt.
II.
Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj
Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagjaink (támogatóink) minél nagyobb körű elismerése érdekében, az 5 tagozati területen (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás, egészségügy) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatait. Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, pl.:„Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Vármegye Év Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … vármegyében”; „Év Kereskedője … vármegyében”; „Év Borásza … vármegyében”. Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is.
A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ vármegyei/regionális szervezete a helyi közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el, így díjazásban részesülhetnek pl. az egyházak, karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői, továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók is. A díj a Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra. Az országos Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra a tagozat adhat jelölést, kiemelkedő gazdasági és/vagy nem gazdasági teljesítmények elismeréseként.
Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében/régióban – a Vármegyei/Regionális Prima gálaesten - kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében.
Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes vármegyei (regionális) elnökség dönt a díjak odaítéléséről, amelyet - az országos díjak előterjesztéseivel együtt - az országos Elnökség hagy jóvá.
A díjak tekintetében egyebekben a VOSZ Alapszabályában írottak szerint kell eljárni.
III.
További fontos szervezési feladatok, határidők
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid, írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján

Partner szervezetek (VOSZ-hoz társult, jelölésre felkért országos szervezet, vagy a VOSZ várvármegyei/regionális szervezettel együttműködő vármegyei partner szervezet) és egyéni pályázók számára: 2024. május 15.

VOSZ szervezetek számára: 2024. június 30.

A jelöléseket e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu) vagy online a https://vosz.hu/ev-vallalkozoja-dij oldalon. Együttműködő szerveztek, vagy egyéni pályázók a javaslatokat, jelöléseket az érintett vármegyei/regionális szervezeteknek közvetlenül is eljuttathatják!
 

Budapest, 2024. február 1.
 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Perlusz László
főtitkár
 
 
A jelölési lap elérhető a VOSZ országos honlapján:
https://vosz.hu/ev-vallalkozoja-dij
 
 
 
 
social network
face.jpg   twi.jpg
Ezüst támogatóink
 
Bronz támogatóink
 
 
 
Pártolóink:
 
 
 
 
   
INweb Informatika