Megyei Prima Díj
Veszprém megye
  
Arany támogatóink
  


 
 
 
Tagság
Rendes tag (továbbiakban: tag)
 
A Szövetségnek - az önkéntesség elve alapján - rendes tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet, aki, illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja. A Szövetség tagja lehet továbbá minden társadalmi szervezet, melyet az előzőekben meghatározott jogi és természetes személyek hoztak létre, illetve amelyeknek tagságát az Elnökség elfogadja.
 
Társult tag
 
A Szövetségnek társult tagja lehet minden olyan szövetség, munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviselet, amely a Szövetséggel és tagjaival koordináltan kíván fellépni, a Szövetség Alapszabályát elfogadja azzal, hogy a tagsági viszonyból fakadó jogokat és kötelezettségeket vállalja. A társult tagokat - kérelme szerint - a rendes tag, vagy a pártoló tag jogai és kötelezettségei illetik meg. A társult tag felvételéről kérelme alapján az Elnökség - a társult taggal történt írásos megállapodás alapján - egyedileg dönt.
 
Pártoló tag
 
A Szövetségnek pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségű vállalkozás, munkaadói-gazdasági érdekképviselettel foglalkozó társadalmi szervezet és magánszemély, aki, illetve amely a Szövetség céljaival egyetért, azt támogatja.

fake rolex

 
Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag
 
A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott egyéni vállalkozás, gazdasági társaság és szövetkezet, mely az éves szűkített tagdíj megfizetését vállalja.
 
social network
face.jpg   twi.jpg
Ezüst támogatóink
 
Bronz támogatóink
 
 
 
Pártolóink:
 
 
 
 
   
INweb Informatika